Ogłoszenia i informacje

Szanowni Państwo, poniżej link do strony, na której rodzice będą mogli uzyskać wszelkie informacje oraz dokumenty związane z przystąpieniem do ubezpieczenia NNW. Strona będzie działać począwszy od dnia 1.09.2016 r. www.aspergo.pl/szkolne